Tiedätkö, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa hoitotyöhön Suomessa

22.11.2022

Kirjoittanut Iira Tiitta

Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimpia terveysuhkia ja vaikuttaa näkyvissä määrin Suomessa kansalaisten terveyteen. Terveydenhuolto on osaltaan luomassa tätä ongelmaa, terveydenhuollon osuus hiilijalanjäljestä on jopa 5%. (Health Care Without Harm 2019). Nämä terveysvaikutukset siis näkyvät koko ajan enemmän ja enemmän hoitajien työssä, työskeli hoitaja sitten perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Kuinka siis kaikki terveydenhuollon ammattilaiset voivat varautua näihin vaikutuksiin niin itsensä, kuin asiakkaidensa kohdalla?

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL 2022) mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa seuraavilla tavoin suomalaisten terveyteen:

  • Helteen terveyshaitat
  • Liukastumistapaturmat
  • Rakennusten kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat
  • Vesiepidemiat
  • Vektorivälitteiset eli hyönteisten ja eläinten välittämät infektiosairaudet
  • Mielenterveysvaikutukset
  • Hyvinvointivaikutukset
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Kuinka tämä kaikki sitten näkyy hoitotyössä ja hoitotyöntekijöiden arjessa? Ja osaako Suomen terveydenhuolto vastata näihin koko ajan kasvaviin haasteisiin? Näitä aiheita tulen käsittelemään täällä blogissa.

Lähteet:
Health care without harm – Health care climate footprint report 2019, saatavilla: https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos- Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset, saatavilla https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutoksen-terveysvaikutukset

Lue myös

Terveysvaikutukset osaksi ilmastonmuutos keskustelua

Terveysvaikutukset osaksi ilmastonmuutos keskustelua

Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin terveysvaikutuksiin, meillä varmaan eniten keskustellaan kesäisin helteen vaikutuksista terveyteemme. Kuitenkaan nämä terveysvaikutukset eivät ole osa niin...

Ilmastoterveys keväällä 2024

Ilmastoterveys keväällä 2024

Climate Health Solutions Oyn vision on luoda maailmaa, jossa ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ymmärretään ja niihin puututaan tehokkaasti. Millaisia toimia siis kevään aikana teemme tämän eteen? Kuinka edistämme ilmastoterveyttä? Työmmehän perustuu tieteelliseen...

Mitä on Climate Health Solutions Oy (eli Clihe)

Mitä on Climate Health Solutions Oy (eli Clihe)

Ilmastoterveys, ilmastonmuutos ja terveys, climate health tai clihe…Monta sanaa, jotka kaikki liittyvät väitöskirjaani ja lopulta yritykseeni. Noin vuosi sitten aloitin kevytyrittäjänä, toiminimellä Iira Tiitta. Tarkoitus oli pienesti luennoida, ehkä rakentaa...