Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet, kuinka ne liittyvät toisiinsa

10.12.2022

Kirjoittanut Iira Tiitta

Meillä Suomessa jokamiehenoikeudet antavat jokaiselle täällä mahdollisuuden liikkua ja oleskella luonnossa vapaasti, poimia marjoja, ja sieniä metsästä tai kukkia pelloilta ja tienvarsilta, sekä onkia ja pilkkiä. Meillä on myös velvollisuuksia: kotirauhaa ei saa häiritä, roskata ei saa jne. Tämä kaikki on meille tuttua, mutta vähemmän tunnettua on Suomen perustuslakiin kirjattu vastuu ympäristöstä. Perustuslakimme pykälässä 20 lukeekin seuraavaa

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Suomen perustuslaku 11.6.1999/731, 2.luku 20§
Tänään on ihmisoikeuksien päivä, joten ajattelin kirjoittaa kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisoikeuksiin.

Olen jo aiemmin maininnut, että ilmastonmuutos on vuosisadan isoimpia uhkia terveydellemme ja samalla se on sukupolvemme suurimpia uhkia ihmisoikeuksille. Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavan uhan ihmisten perusoikeuksille elämässä, muunmuassa oikeutta terveyteen, ruokaan, veteen ja toimeentuloon ympäri maapallon. Huomioitavaa on, että ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, mutta ilmastonmuutokseen liittyvät negatiiviset vaikutukset kuormittavat suhteettoman paljon niitä ihmisiä (ja yhteistöjä), jotka ovat haavoittuvassa asemassa maantieteellisen sijainnin, köyhyyden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vamman, iän, kulttuurisen tai etnisen taustan suhteen.

Millaisia nämä vaikutukset ovat

Ilmastonmuutoksen ihmisoikeuksiin ulottuvat vaikutukset sisältävät äkilliset tapahtumat joista on suoraa uhkaa ihmisille (esimerkkinä hurrikaanit sään ääri-ilmiöistä) tai asteittasempia vähitellen tapahtuvaa ympäristön heikkenemistä (kuten kuivuus, merien lämpeneminen), joiden kautta mahdollisuudet puhtaaseen veteen, ruokaan ja muihin tärkeisiin resursseihin heikentyvät. Näin ollen ilmastonmuutoksella on syvällinen vaikutus miljardien ihmisten ihmisoikeuksiin.  Näitä vaikutuksia ei välttämättä vielä näy omassa elämässä, mutta toisaalla ilmastonmuutos lisää kuivuuttaa ja ekosysteemien rappeutumista, sekä elintarvepulaa. Kuten aiemmin sanoin, näistä vaikutuksista kärsivät eniten heikommassa asemassa olevat ja eroja on myös alueellisesti, esimerkiksi merenpinnan nousu on jo vaikuttanut haitallisesti monien turvallisuuteen ja toimeentuloon ja nousevat lämpötilat muutoksia arktisissa ekosysteemeissä ja aiheuttavat haittaa alkuperäiskansoille arktisilla alueilla, tästä esimerkkinä Suomen Saamelaiset (kts. Jaakkola et al. 2018.).

Vaikutukset voidaan jaotella seuraavalla tavalla
Vaikutuksiin ekosysteemiin ja luonnonvaroihin eli;
 • Vaikutukset juomavesivarantoihin
 • Vaikutukset luonnonvaroihin (metsät, pellot)
 • Vaikutukset rannikkoalueisiin
 • Vaikutukset meriin ja
 • Vaikutukset ruokaturvallisuuteen ja tuotantoon
Vaikutukset infrastruktuuriin ja asuinalueisiin eli
 • Vaikutukset kaupunkialueisiin
 • Vaikutukset maaseutuun
 • Vaikutukset talouteen
Vaikutukset toimeentuloon, terveyteen ja turvallisuuteen
 • Vaikutukset toimeentuloon ja köyhyyteen
 • Vaikutukset ihmisten terveyteen (ilmastonmuutoksen suorat ja välilliset vaikutukset) ja
 • Viakutukset turvallisuuteen (ja turvallisuuden tunteeseen)

Kuten lienee jo olet huomannut, linkki terveysvaikutusten ja ihmisoikeuksien välillä on hyvinkin selkeä ja nämä vaikuttavat toisiinsa koko ajan. Tämän vuoksi meidän tulisikin huomioda aina terveysuhan ohella ilmastonmuutos on uhka ihmisoikeuksille.

Lähteet

https://www.amnesty.fi/mita-amnesty-tekee/ilmastokriisi/

https://ihmisoikeusliitto.fi/ymparistonsuojelu-yhdenvertaisuus-ja-ihmisoikeudet-linkittyvat-tiiviisti-toisiinsa/ https://ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/ilmastonmuutos-ja-ihmisoikeudet/

IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Contribution of the Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge University Press 2014)

IPCC.2018. SPECIAL REPORT – Global Warming of 1.5 ºC. Available: https://www.ipcc.ch/sr15/

Jaakkola, J.J.K., Juntunen, S. & Näkkäläjärvi, K. 2018, ”The Holistic Effects of Climate Change on the Culture, Well-Being, and Health of the Saami, the Only Indigenous People in the European Union”, Current environmental health reports. 5(4), 401-417.

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lue myös

Millainen on luontosuhteesi?

Millainen on luontosuhteesi?

Look deep into nature, and then you will understand everything better. —Albert Einstein Muistatko millainen suhteesi luontoon oli lapsena? Pystytkö löytämään tuon saman tunteen ja suhteen aikuisena. Millainen on luontosuhteesi nykyään? Olen jo pitkään pohtinut, kuinka...

Arjen pieniä tekoja, osa 1

Arjen pieniä tekoja, osa 1

Uusi vuosi uudet kujeet? Ei nyt ihan uusia kujeita, mutta uusi vuosi alkoi ja lomat ovat loppuneet. Ajattelin näin uuden vuoden alkajaisiksi aloittaa pienen postaussarjan siitä mitä ovat arjen pienet teot. Ne ovat tekoja, joita jokainen voi tehdä tai miettiä tekevänsä...