Moi,

Minä olen Iira Tiitta

Terveystieteidenmaisteri, asiantuntija, life&soulcoach

Miksi valita minut?

Tiedän, että ilmastonmuutoksen ja ympäristön terveysvaikutukset ovat tärkeitä aiheita, mutta ymmärrän myös, että niitä käsitellään jo laajasti mediassa.Yleensä näkökulma on tuhoa ja turmiota, mutta minä en tätä tarjoa

Haluan tuoda esiin positiivisen näkökulman ja näyttää, että voimme löytää toivoa ja inspiraatiota näiden haasteidenkin keskellä. Uskon että tapani tuoda asia esille on ainutlaatuinen ja eroaa muista näkökulmallaan.

Asiantuntijana

Olen syventänyt asiantuntemustani tutkitulla tiedolla ja omaksunut sen sekä tieteellisellä, että käytännön tasolla. Luennoillani ja koulutuksissani en vain siirrä tietoa eteenpäin, vaan luon selkeitä kokonaisuuksia, jotka yhdistävät kaiken oppimani ja tutkimani.

Kun käyn asioita läpi, teen sen aina käytännön näkökulmasta, mutta pohjana on aina vankka tutkittu tieto. Tämä varmistaa, että tiedot ovat hyödyllisiä ja sovellettavissa käytäntöön.

Luennoitsijakokemukseni on monipuolinen ja olen toiminut luennoitsijana Itä-Suomen yliopistolla hoitotieteen laitoksella sekä Villanovan yliopistolla Philadelphiassa Yhdysvalloissa. Lisäksi minulla on ollut ilo olla panelistina University of Pennsylvanian (UPenn) kansainvälisellä ilmastonmuutoskurssilla, joka on suunnattu erityisesti sairaanhoitajille ja kätilöille.

Kun yhdistän luentojeni ja koulutusteni tiedon rikkaaseen valmennuskokemukseeni, luon ainutlaatuisen tilaisuuden oppia ja kasvaa. Tavoitteeni on auttaa sinua ymmärtämään ympäristön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen entistä syvällisemmin ja innostaa sinua toimimaan aktiivisesti näiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Coachina

Tarjoan sinulle ainutlaatuisen elämyksellisen matkan, jossa toimin kanssakulkijana, tukijana ja haastan sinut näkemään asioita uudella tavalla.

Aloitin opintoni Life&Soulcoachiksi keväällä 2023 Suvi Kohisevankosken opissa. Lisäksi olen vahvistanut luontolähtöisyyttäni GreenCare diplomiopinnoilla.

Pelkät opinnot eivät kuitenkaan ole minun valttini coachina, vaan hyödynnän valmennuksissa oppeja omasta elämästäni, omista kokemuksistani, työurastani, myös virheistäni ja oman lapsettomuuden kokemuksen myötä muuttuneen naiseuden ja identiteetin luomisesta

Coachina olen empaattinen, mutta napakka. Olen itsekin käynyt läpi omia elämänmuutoksia (mm. ura, parisuhde, lapsettomuus), jotka ovat avanneet silmäni siihen, että minulla voi olla paljon annettavaa muille. Täältä voi lukea lisää minusta

Lapsesta saakka minulle on sanottu, että  minulla on luontainen kyky olla aktiivinen kuuntelija ja tarkkailija. Hevosten kanssa toimiminen on vahvistanut tätä kykyä kuulostella ja tarkkailla niin itseään, kuin keskustelukaveriaankin ja näin olen oppinut esittämään myös yllättäviäkin kysymyksiä ja huomioita.

Luennot
 • Webinaari, Pohjois-Savon hyvinvointialue 6/2023, Aihe: Monialainen tutkimus Pohjois-Savon hyvinvointialueella- Tutkimuksen tulokset
 • Luento, Itä-Suomen yliopisto 5/2023, Aihe: Ilmastonmuutos ja sairaanhoitajat
 • Vieraileva panelisti 2/2023. Pennsylvanian yliopisto (UPenn). Aihe: ilmastonmuutos ja hoitotyönkoulutus Suomessa
 • Työpajaalustus, Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 11/2022. Aihe: Monialainen tiimimalli Varkaudessa
 • Luento, Villanovan yliopisto 4/2022. Aihe Suomen terveydenhuolto ja sote uudistus
 • Vieraileva panelisti 2/2022. Pennsylvanian yliopisto (UPenn). Aihe: ilmastonmuutos ja ilmastotoimet Suomessa
 • Luento, Itä-Suomen yliopisto 3/2022, Aihe: Ilmastonmuutos ja hoitotyö
  Webinaari, Villanovan yliopisto, Philadelhpia. 3/2022, Aihe:
 • Ilmastonmuutos ja hoitotyö Suomessa
  Luento, Itä-Suomen yliopisto 3/2021, Aihe: Ilmastonmuutos ja hoitotyö
 • Luento, Villanovan yliopisto, 11/2019. Aihe: Ilmastonmuutos Suomessa
 • Verkkoluento, Itä-Suomen yliopisto 9/2019. Aihe ilmastonmuutos ja hoitotyö
 • Webinaari, Suomen sairaanhoitajat, 3/2019, Aihe: ilmastonmuutos ja terveys
Julkaisut
 • Ahonen T., Tiitta, I., Manninen, S. & Kurki, P. 2023. Vertaismentoreina toimineiden väitöskirjatutkijoiden käsityksiä ja kokemuksia. Yliopistopedagogiikka 1/2023

 • Mezzalira, E., Chircop, D., Pirro, P., Tiitta, I., Climate-Smart respiratory Care Part 2 – How nurses can support climate-smart respiratory care. Healthcare without harm resources. 2023
 • Kallio H, Tiitta I, Leppänen T. 2022 Vastuullinen hoitotyö huomioi myös ympäristön. Tutkiva Hoitotyö 20(1), 30–32

 • Tiitta I., McDermott-Levy R., Turunen H., Jaakkola J.J.K. & Kuosmanen L.
  Finnish nurses’ perceptions of the health impacts of climate change and their preparation to address those impacts. Nursing Forum. https://doi.org/10.1111/nuf.12540

 • Tiitta I., McDermott-Levy R., Jaakkola J.J.K., Turunen H. & Kuosmanen L.
  Promoting education on the health effects of climate change for nurses in Finland,
  European Journal of Public Health, Volume 30, Issue Supplement_5, September 2020, ckaa166.089, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.089
 • Tiitta, I. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset potilaissa. Kardioskoppi 3/2019
Haastattelut
 • Tehy 5/2022 Ilmasto-oppia Amerikasta
 • Alliance of Nurses for Healthy Environments (ANHE) Climate Justice Podcast Series, Season 4, Episode 11 Climate Justice 5: Iira Tiitta RN, MHSc – Caring for the Elderly in a Warming Climate
 • Sairaanhoitaja 7/2021 Sairaanhoitaja voi vaikuttaa ilmastoon
 • Tehy 5/2021 Mietitkö ilmastonmuutoksen vaikutusta terveyteen? Liity ilmastohoitajien joukkoon
Koulutus
 • Terveytieteiden maisteri, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 2019
 • Life&Soulcouach, 2023, Kohisevankoski Oy
 • Sairaanhoitaja AMK, Savonia ammattikorkeakoulu 2015
 • GreenCare diplomikoulutus, 2023
 • CITI – Good Clinical Practice 2022
 • VERME- vertaismentorikoulutus 2021
 • Climate Leader, Climate corps, 2021
 • The Paris Agreement on Climate Change as a Development Agenda, UNSSC& UNFCCC 2021

Kuka minä olen

Moi, minä olen Iira ”ilmastotiedehippi” sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija. Sairaanhoitajana työskentelin laajalti erikoissairaanhoidossa, sekä perusterveydenhuollon puolella. Väitöstutkimuksessani tutkin tulisiko ilmastonmuutos lisätä systemaattisesti osaksi sairaanhoitajien koulutusta.

Lapsesta saakka luonto on ollut minulle tärkeä osa elämääni ja iän myötä luonnon tärkeys on korostunut. Nuorempana vastustin häkkikanaloita ja turkistarhausta, nyt aikuisena maailmanparannus on jatkunut väitöstutkimuksessani ja yrittäjänä.

Välittäminen, luonto ja vastuullisuus, näiden arvojen mukaan toimin niin yrittäjänä kuin yksityiselämässä. Nämä arvot näkyvät tavassani toimia yksityishenkilönä, kuin asiantuntijan.

Tyylini luennoida, kouluttaa ja coachata on persoonallinen, hyödynnän paljon elementtejä omista kokemuksistani, elämästäni ja kaikesta mitä näen ja koen ympärilläni.

Asiakaspalautteita

”Iira valmentajana on helposti lähestyttävä,elämän iloinen eläinten kanssa jutteleva hippi. Ei hänen touhuja voi katsella hymyilemättä.”

Valmennusasiakas kevät 2023

”Sait aikaiseksi kivan ja rauhallisen ilmapiirin. Annoit aikaa ja sain rauhassa keskittyä omiin ajatuksiini ja keskustella niistä kiireettömästi. Hevosen läsnäolo teki kokemuksesta ainutlaatuisen.”

Hevosavusteisen valmennuksen asiakas 4/2023

”Rankoilla hetkillä Iiralta saadut kannustavat kuvaviestit sai jatkamaan positiiviseen suuntaan, vaikka välillä pelotti.”

Valmennusasiakas 6/2023

”Iiran Life and Soulcoaching auttaa pysähtymään läsnä olevaksi oman elämän ja arjen äärelle. Erityisesti juuri jokapäiväisen arjen äärelle pysähtyminen oli itselleni tärkeää. Valmennukseen lähtiessäni olin elämäni suurimassa murrosvaiheessa, johon kuului muutto uudelle paikkakunnalle, perhe-elämän muutokset sekä oman ammatillisen minä uudelleen hahmottaminen. Valmennuksen kautta löysin itsestäni ja omasta elämäntilanteestani uudelleen/lisää juurruttavaa energiaa, vakautta, sekä varmuutta siihen mitä olen tekemässä, mihin pystyn ja millaiseksi ihmiseksi haluan kasvaa. Iiran antamat herättelevät tehtävät, sekä niistä käyty keskustelu ohjasivat lempeästi tietoisen läsnäolon äärelle”

Coaching asiakas 7/2023

Tiedätkö sinä kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteesi?